STEP-BY-STEP

At købe et hus er en stor beslutning, og for mange måske den største materielle beslutning man tager i sit liv. Især for førstegangskøber/bygherre kan et husbyggeri være en uoverskuelig affære. Vi vil gerne være behjælpelige, rådgivende og guide jer igennem forløbet.

FASE # 1

Hvilke overvejelser skal jeg gøre, inden jeg spørger på en pris?
1. Hvor stort hus ønskes
2. Ønsker jeg at designe, tegne og indrette selv. Konceptet Edge / Design
3. Ønsker jeg at benytte mig af konceptet Simple Living som standard eller små ændringer i indretningen.
4. Ønsker jeg en tilbygning eller anneks. Konceptet Convenience
5. I hvilket postnummer skal huset opføres
6. Hvilket udtryk skal mit hus have på facaden. Træ – pudset – Walltec eller andet.
7. Skal det være en indflytningsklar løsning
8. Ved selvbyg. Hvad ønsker jeg selv at bidrage med
9. Specielle ønsker

FASE # 2

Opstart og byggemyndighedsansøgning
1. Rådgivning ift. placering af huset, lokalplan og myndighedsgodkendelser
2. Overslag på pris og situationstegninger udfærdiges til pengeinstitut
3. Godkendelse af byggelån
4. Kontraktudfærdigelse og udvælgelse af materialer
5. Færdiggørelse af tegningsmateriale og energiberegninger til byggetilladelse
6. Byggetilladelse modtages og byggeriet sættes i gang.
7. Udgravning til sandpude. Muldjord lægges i depot til terrænregulering
8. Kloak, vand og el trækkes
9. Moduler sættes på plads med kraner, færdigmonteres og tilsluttes
10. Der laves afleveringsforretning og nøgler overdrages

FASE # 3

1. Efter 1 måned fra afleveringsforretning udbedres fejl og mangler
2. Efter 1 år laves årscheck og opfølgning

Hvad sker der ved ændringer undervejs i byggeriet?

Hvis der måtte ske ændringer efter kontraktudfærdigelse laves en ”ændringsaftale”, der underskrives af både bygherre og Danish Container House. Ændringsaftalen tydeliggør, hvad der skal ændres, og hvad det har af effekt på pris og leveringstid. Der vil ikke forekomme nogen uforudsete omkostninger under byggeriet.

Hvornår og hvordan skal jeg betale huset?

1. Første rate 5% betales ved kontraktudfærdigelse
2. Anden rate 25% betales ved opstart og indkøb af materialer
3. Tredje rate 30% betales ved start på montage af interiør
4. Fjerde rate 30% betales ved isætning af vinduer
5. Femte rate 10% betales før afleveringsforretning.

Dit pengeinstitut skal udstede bankgaranti på det fulde beløb ved kontraktudfærdigelse.